NHÓM DỊCH: HOÀNG TỬ ẾCH


SĂN BẮT NGƯỜI YÊU 

Nội dung: Bartender Hữu Ngôn đang điều tra cái chết của cha mẹ mình ở [Phòng thí nghiệm] nhưng lại không có chút manh mối nào cả. Tình cờ cậu gặp Trì Dục - một bác sĩ pháp y của cục điều tra. Hai người bị thu hút lẫn nhau dẫn đến kết nối và tương tác qua lại, cùng nhau tìm ra sự thật.

Edit/trans: Anne

Truyện được dịch bởi team
#Hoàng_tử_ếch

  • Các chương

Advertisement

  • Bình Luận (0)

Bình luận là bạn đã c vũ cho tinh thần nhóm dch!