NHÓM DỊCH: LẠC THANH HÀ 

NHÀ CHÍNH:

•YOUTUBE KÊNH: LẠC THANH HÀ,

•FANPAGE: LẠC THANH HÀ EDIT TRUYỆN ĐAM MỸ 

Truyện có truyện chữ cùng tên 

  • Các chương

Advertisement

  • Bình Luận (0)

Bình luận là bạn đã c vũ cho tinh thần nhóm dch!