Tổng tài người sói x Tổng tài ma cà rồng, không ai biết rằng tổng tài của hai công ty lớn nhất ở thành phố X thực ra lại là một ma cà rồng và một người sói, không chỉ như vậy, hai người từ nhỏ còn là thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau, người sói tình nguyện trở thành trợ thủ và nô lệ của ma cà rồng, chỉ vì mục đích theo đuổi vợ thành công, và tình yêu đô thị đầy dục vọng và cấm kỵ bắt đầu ...

  • Các chương

Advertisement

  • Bình Luận (0)

Bình luận là bạn đã c vũ cho tinh thần nhóm dch!