Nhóm dịch: HOÀNG TỬ ẾCH

Văn án: Sau khi được nam nhân sủng ái, cuộc đời của cậu đã xảy ra rất nhiều chuyện kinh thiên động địa, từ người tiền đồ vô lượng mà trở thành người tình của đối phương khiến cậu phải thận trọng trong từng bước đi. Mọi thứ của cậu bị đối phương phá huỷ, hắn chỉ muốn cậu sống một cuộc sống vĩnh viễn không được yên.

Biên tập: Bồ Tiên

Ủng hộ nhóm tại: https://www.facebook.com/frogprince.hoangtuech/

  • Các chương

Advertisement

  • Bình Luận (0)

Bình luận là bạn đã c vũ cho tinh thần nhóm dch!