NHÓM DỊCH: HOÀNG TỬ ẾCH

Văn án:

Một chàng trai không may đi lạc và được một nhà sư bí ẩn cứu giúp...

Ủng hộ bọn mình tại: https://www.facebook.com/frogprince.hoangtuech/

Edit/trans: Ada Ritthiya

  • Các chương

Advertisement

  • Bình Luận (0)

Bình luận là bạn đã c vũ cho tinh thần nhóm dch!