NHÓM DỊCH: HOÀNG TỬ ẾCH

NHẤT NIỆM TOÀN TÌNH

Tác giả: Ngàn Độ Văn Hoá, Quất Chưa Văn Hoá

Cp: Phúc hắc hải vương công x Mỹ nhân xà yêu thụ

Nội dung: 

Là yêu mà một lòng thành tiên, người muốn trường sinh cũng chính là ngươi, Vân đại thế tử, ngươi thực sự là đang làm chậm trễ ta thành tiên!

 

 

  • Các chương

Advertisement

  • Bình Luận (0)

Bình luận là bạn đã c vũ cho tinh thần nhóm dch!