Nhóm dịch: Không Ăn Hành Team

Ủng hộ bọn mình tại: https://www.facebook.com/khonganhanhdaunha/

 Sơ lược: Tả Ngôn đang điều tra sự thật về cái chết của cha mẹ mình trong [Phòng thí nghiệm], nhưng anh ta không có manh mối. Cơ duyên nào đó đã cho anh gặp Trì Dục, một pháp y của cục điều tra. Cả hai cùng lúc rơi vào âm mưu của vụ giết người. Từ sự nghi ngờ và thăm dò lẫn nhau, cuối cùng họ đã trở thành đối tác, chung tay đi tìm chân tướng.

  • Các chương

Advertisement

  • Bình Luận (0)

Bình luận là bạn đã c vũ cho tinh thần nhóm dch!